Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej zwanego RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Masterschool Nauka Języków Obcych, Tłumaczenia Edyta Łukiewicz, ul. Rejtana 53A, 35-326 Rzeszów, (dalej jako Masterschool);
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Masterschool w celach korespondencyjnych
  a także w celu zawarcia umowy i jej realizacji;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO;
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Masterschool usługi informatyczne i serwisowe, a także podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, prawne, uprawnione organy administracji publicznej.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami RODO;
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie danych odbywa się dla celów realizacji umowy, na podstawie podpisanej przez Państwa umowy;
 10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres
  e-mail info@masterschool.pl z dopiskiem RODO;
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych
  może skutkować uniemożliwieniem zawarcia lub wykonania umowy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły Masterschool

Edyta Łukiewicz